Vintage and Estate $1,000 to $4,999 Fred Leighton Diamond